Pacientove pravice

Pohvale in pritožbe

Vaše mnenje glede našega dela je zelo dobrodošlo, saj nam pomaga, da za naše paciente poskrbimo čim bolj celovito in kakovostno ter tako prispevamo k večjemu zadovoljstvu vseh, tako pacientov kot zaposlenih.

Upamo, da se boste v pri nas počutili prijetno in prepričani smo, da bo naše osebje storilo vse, da bo temu res tako. Včasih pa vendarle lahko pride do nesporazuma ali pa morda ne boste zadovoljni z našim delom in bi nas radi o tem obvestili. Vašo pritožbo bomo obravnavali resno in v nobenem smislu ne bo vplivala na vaše prihodnje zdravljenje pri nas.

V kolikor menite, da so vam bile ob zdravstveni storitvi kršene pravice ali imate pritožbe v zvezi s katerokoli zdravstveno storitvijo ali s kom od zaposlenim v našem podjetju, lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ali pritožbo na naslednje načine:

  • direktorju ZVONETU NOVINI po elektronski pošti na naslov zvone.novina@medicons.si, telefonsko na tel. št. 04 579 80 02, ustno ali pisno na naslov: Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto.

Pomembno je, da nas o neljubem dogodku obvestite čim prej. Če se pritožujete v imenu nekoga tretjega, bomo morali pred tem pridobiti njegovo pisno dovoljenje, da vam lahko posredujemo katere koli podatke o njegovem zdravljenju. Pri preverjanju dogodkov nam bo zelo pomagalo, če nam boste v pritožbi napisali ime pacienta ter letnico rojstva, ime zdravnika ali drugega sodelavca, na katerega se pritožba nanaša ter opis, datum in čas dogodka.

PRVA OBRAVNAVA KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Rok za vložitev zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic je:

  • Zaradi neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev najpozneje petnajst (15) dni od domnevne kršitve.
  • Zaradi neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe najpozneje v tridesetih (30) dneh po končani zdravstveni oskrbi.
  • V treh (3) mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje.

PRITOŽBA PACIENTA

Vlagatelj sme pritožbo vložiti kadarkoli in ni omejen z rokom. Zaradi učinkovitejšega reševanja pritožbe je zaželeno, da se pritožba vloži neposredno po nastanku razloga za pritožbo oz. v razumnem roku, ko je še možno obravnavati dogodek.

Prve zahteve in pritožbe se rešujejo v skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah. Morebitne pritožbe bomo obravnavali z vso resnostjo, saj želimo, da bi bili z našimi storitvami zadovoljni.

 

Pravice in dolžnosti pacientov

V ambulanti Medi Cons vam, v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l.RS št. 55/17, v nadaljevanju ZPacP) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom, da bi na ta način prispevali k večji kakovosti zdravstvenih storitev in oskrbe, ki vam jih v naši ambulanti nudimo.
Zakon o pacientovih pravicah poleg pravic pacientov vsebuje tudi določila o pacientovih dolžnostih, ki so prav tako navedena v nadaljevanju.

PACIENTOVE PRAVICE, ki jih ureja 5. člen ZPacP

Pacientove dolžnosti, ki jih ureja 54. člen ZPacP

Zastopnik pacientovih pravic za območje Novo mesto

ga. ZLATA REBOLJ

Prostori NIJZ, Območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto, tel. številka: 051 385 485, elektronska pošta: zlata.rebolj@nijz.si

Uradne ure: torek od 14:00 do 20:00, četrtek od 9:00 do 15:00

Uradne ure za naročanje: od ponedeljka do petka med 8:00 in 12:00 na tel. št. 05 39 34 313