Naročanje

Naročanje z e-napotnico

Naročanje z e-napotnico

Naročanje na samoplačniški pregled

Naročanje na samoplačniški pregled

Oblike naročanja, stopnje nujnosti, prenaročanje in odjava termina

Naročanje po klasični pošti

Potrdilo o izdani e-napotnici s pripisano telefonsko številko in elektronskim naslovom nam lahko pošljite. Na dom boste potem prejeli termin z navodili na preiskavo oz. pregled.

Naslov za pošiljanje: Medi Cons d.o.o., Ljubljanska cesta 28, Novo mesto

Naročanje po elektronski pošti

Na elektronski naslov narocanje@medicons.si nam pošljite elektronsko pošto, v kateri nam sporočite ZZZS številko pacienta, številko e-napotnice (oba podatka najdete na potrdilu o izdani e-napotnici) in vašo telefonsko številko.

Elektronsko z e-napotnico

Z uveljavitvijo e-napotnice oz. e-napotne listine, se lahko na določene preiskave naročite tudi preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/, kjer vnesete svojo ZZZS številko in številko e-napotnice, nato pa med izvajalci izberete Medi Cons.

Osebno

Potrdilo o izdani e-napotnici nam lahko od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00 prinesete tudi osebno v našo ambulanto.

Telefonsko

Naročanje poteka od ponedeljka do četrtka med 10.00 in 13.00 na telefonski številki 07 33 22 550.

Stopnje nujnosti in roki za oddajo napotne listine

Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba (pri nekaterih nekaj dni, pri drugih ambulantah pa nekaj tednov).

O STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina – NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (paciente s stopnjo nujnosti nujno seveda obravnavamo prednostno),
  • napotna listina – ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji,
  • napotna listina – HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji.

Prenaročanje ali odjava termina

Skladno z novim zakonom se vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotnice (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom. Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (smrt, nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.

V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama in napotna listina preneha veljati. Pri istem izvajalcu se za isto storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ni prišel.

Odjave ali morebitne spremembe javite na: narocanje@medicons.si

V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×