Obisk z e-napotnico

Medi Cons d.o.o. 
Ljubljanska cesta 28 (Bršljin)
8000 Novo mesto
Tel: 07 332 25 50
Email: narocanje@medicons.si

Kardiološka ambulanta se nahaja v Bršljinu, v 2. nadstropju poslovne stavbe. Dostop do ambulante je najlažji skozi garažno hišo, parkirate v 2. etaži. Na dan pregleda, v primeru da boste preiskavo opravili na napotnico, s sabo prinesite vašo zdravstveno kartico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo iz vaših prejšnjih preiskav.

  Naročanje preko e-napotnice

  Preden izpolnite obrazec, preverite, katere storitve opravljamo na napotnico in na katerih lokacijah. Preverite tukaj.

  Kateri so še drugi načini naročanja?

  Po klasični pošti

  Potrdilo o izdani e-napotnici s pripisano telefonsko številko in elektronskim naslovom nam lahko pošljite. Na dom boste potem prejeli termin z navodili na preiskavo oz. pregled.

  Naslov za pošiljanje: Medi Cons d.o.o., Ljubljanska cesta 28, Novo mesto

  Po elektronski pošti

  Na elektronski naslov narocanje@medicons.si nam pošljite elektronsko pošto, v kateri nam sporočite ZZZS številko pacienta, številko e-napotnice (oba podatka najdete na potrdilu o izdani e-napotnici) in vašo telefonsko številko.

  Elektronsko z e-napotnico

  Z uveljavitvijo e-napotnice oz. e-napotne listine se lahko na določene preiskave naročite tudi preko portala: https://narocanje.ezdrav.si/, kjer vnesete svojo ZZZS številko in številko e-napotnice, nato pa med izvajalci izberete Medi Cons.

  Osebno

  Potrdilo o izdani e-napotnici nam lahko vsak delovnik med 13:00 in 14:30 prinesete tudi osebno v našo ambulanto.

  Telefonsko

  Naročanje poteka vsak delovnik med 13:00 in 14:30 na telefonski številki 07 33 22 550.

  Stopnje nujnosti in roki za oddajo napotne listine

  Če se boste na pregled naročili z napotno listino, je za večino preiskav predvidena čakalna doba. S klikom na ČAKALNE DOBE lahko preverite, koliko časa bi morali za pregled v posamezni ambulanti čakati.

  STOPNJI NUJNOSTI preiskave odloča napotni zdravnik. Z novim zakonom so se spremenile tudi stopnje nujnosti na napotni listini in tudi rok, do kdaj mora pacient zdravstveni ustanovi predložiti napotno listino. Če tega ne stori pravočasno, napotna listina preneha veljati.

  • napotna listina – NUJNO: predložiti najpozneje v 24 urah od izdaje (paciente s stopnjo nujnosti nujno seveda obravnavamo prednostno),
  • napotna listina – ZELO HITRO: predložiti v petih dneh po njeni izdaji,
  • napotna listina – HITRO ali REDNO: predložiti v 14 dneh po njeni izdaji.

  Prenaročanje ali odjava termina

  Skladno z novim zakonom se vsak pacient (ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član) lahko v sklopu ene napotnice (redne ali hitre) odjavi od termina enkrat, in sicer najkasneje 10 dni pred terminom. Kasneje in do 30 dni po terminu pa se lahko pisno opraviči iz objektivnih razlogov (smrt, nepričakovana hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana). Po tem odpoved termina ni več mogoča.

  V primeru neopravičene odsotnosti moramo pacienta črtati s seznama in napotna listina preneha veljati. Pri istem izvajalcu se za isto storitev lahko naroči šele po poteku treh mesecev od termina, na katerega ni prišel.

  Odjave ali morebitne spremembe javite na: narocanje@medicons.si.


  Na dan pregleda, če boste preiskavo opravili na napotno listino, s sabo prinesite vašo zdravstveno izkaznico ter morebitno zdravstveno dokumentacijo iz vaših prejšnjih preiskav.

  V primeru, da nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, morate stroške v višini 20 % vrednosti opravljene storitve plačati sami. Prosimo, poglejte podrobnejša navodila v razdelku samoplačniški obisk:

  SAMOPLAČNIŠKI OBISK >>

  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

  ×