Možnost zaposlitve

Zavedamo se, da za doseganje visoko zastavljenih ciljev potrebujemo sposobne, inovativne, fleksibilne ter motivirane sodelavce, zato skrbimo za načrtovan osebni in poklicni razvoj posameznikov. Ambulanta Medi Cons je član Skupine Diagnostični center Bled, ki združuje več medicinskih ustanov po celotni Sloveniji.

Prosta delovna mesta

Trenutno ni na voljo prostih delovnih mest.

Pretekla delovna mesta

Zdravstveni administrator (m/ž)

Internistično-kardiološka ambulanta Medi Cons, članica Skupine Diagnostični center Bled, v Novem mestu zaposli:

ZDRAVSTVENEGA ADMINISTRATORJA (m/ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • sprejem in odpust pacienta ter registracija osebnih podatkov v informacijski sistem
 • posredovanje osnovnih informacij pacientu in drugim v okviru usposobljenosti za delo
 • priprava medicinske dokumentacije za obravnavo pacienta
 • pisanje izvidov (po konceptu, nareku ali preko diktafona) in vnos šifer po MKB klasifikaciji
 • izpolnjevanje ustreznih obrazcev s področja dela
 • obračun zdravstvenih storitev, priprava računov in sprejem gotovine
 • priprava in izpolnjevanje dokumentov o blagajniškem poslovanju
 • arhiviranje medicinske dokumentacije
 • vodenje evidence o pacientih
 • izvajanje drugih nalog in zadolžitev po navodilu nadrejenega

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: IV., V. stopnja

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2 leti dela v stroki
 • obvladanje 10-prstnega slepega pisanja (obvezen pogoj)
 • prednost imajo kandidati z izkušnjami z delom v informacijskem sistemu Birpis

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • strokovno delo
 • sposobnost organiziranja dela
 • natančnost in zanesljivost
 • samostojnost in samoiniciativnost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov in njihovih svojcev
 • timsko delo in pripadnost družbi
 • primeren odnos do strank in zaposlenih
 • osebna urejenost
 • 10-prstno slepo pisanje
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, WORD, EXCEL …)
 • znanje slovenščine in enega tujega jezika (AN, NE)

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Delo je za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 4. 11. 2022 na sedež podjetja: Medi Cons d.o.o., Pod skalo 4, Bled (za: Petar Cumbo) s pripisom »Za razpis« ali na elektronski naslov petar.cumbo@dc-bled.si, kjer lahko dobite tudi več informacij o delovnem mestu.

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Medi Cons, član Skupine Diagnostični center Bled, zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v kardiološki in nevrološki ambulanti
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • triažiranje napotnic, naročanje nujnih in zelo hitrih pregledov
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali nadrejene medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • prednost bodo imeli kandidati z znanjem EMG
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, Word, Excel …)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 10. 2021 na sedež podjetja Medi Cons: Medi Cons d.o.o., Pod skalo 4, Bled s pripisom »Za razpis – Medi Cons« ali na elektronski naslov glavne medicinske sestre v Skupini Diagnostični center Bled, katere član je Medi Cons: marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×