Zaposlitev

Prosta delovna mesta

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik (m/ž)

Medi Cons, član Skupine Diagnostični center Bled, zaradi povečanega obsega dela zaposli:

DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO/DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • delo v specialističnih ambulantah, predvsem v kardiološki in nevrološki ambulanti
 • izvajanje postopkov zdravstvene nege v okviru strokovne usposobljenosti
 • priprava ambulante, materiala, delovnih pripomočkov in instrumentov za diagnostično-terapevtske posege
 • sodelovanje pri diagnostično-terapevtskih posegih v skladu z navodili zdravnika in/ali nadrejene medicinske sestre
 • evidentiranje postopkov zdravstvene nege in diagnostično-terapevtskih posegov, vnos podatkov v računalniški sistem, urejanje dokumentacije
 • čiščenje in dezinfekcija instrumentov in pripomočkov, priprava materiala za sterilizacijo in shranjevanje, urejanje ambulante po navodilih
 • priprava odvzetega biološkega materiala in posredovanje v ustrezen laboratorij
 • urejanje, pošiljanje in arhiviranje izvidov po navodilih
 • triažiranje napotnic, naročanje nujnih in zelo hitrih pregledov
 • posredovanje potrebnih popravil medicinske in ostale opreme nadrejeni medicinski sestri
 • izvajanje ukrepov za varstvo pri delu
 • izvajanje drugih nalog po navodilu zdravnika ali nadrejene medicinske sestre

ZAHTEVANA IZOBRAZBA: diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: Novo mesto

NAŠA PRIČAKOVANJA:

 • prednost bodo imeli kandidati z znanjem EMG
 • strokovno delo
 • poznavanje in upoštevanje kodeksa etike
 • natančnost in zanesljivost
 • komunikativnost
 • tolerantnost, potrpežljivost, prijaznost do pacientov  in njihovih svojcev
 • timsko delo
 • pripadnost družbi
 • primeren odnos do  sodelavcev
 • osebna urejenost
 • poznavanje dela z računalnikom (Birpis, Word, Excel …)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem, in sicer za polni delovni čas.

Prijave z življenjepisom in spremnim pismom pošljite do 15. 10. 2021 na sedež podjetja Medi Cons: Medi Cons d.o.o., Pod skalo 4, Bled s pripisom »Za razpis – Medi Cons« ali na elektronski naslov glavne medicinske sestre v Skupini Diagnostični center Bled, katere član je Medi Cons: marinka.krumpestar@dc-bled.si. Več informacij o delovnem mestu na elektronskem naslovu.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×