Spremenjeno izvajanje začasnih ukrepov, povezanih z izpolnjevanjem pogoja PCT v zdravstvu

23 februarja, 2022

Spoštovani,

19. 2. 2022 je Vlada RS sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS, št. 22/22), ki je prišel v veljavo 21. 2. 2022.

V skladu z Odlokom v ambulanti Medi Cons ukinjamo preverjanje pogoja PCT pri vseh pacientih, ki ste naročeni na ambulantne preglede in preiskave.

Ne glede na vrsto preiskave morate vsi pacienti tudi v prihodnje s seboj prinesti izpolnjen COVID-19 vprašalnik, ki ga prejmete ob naročilu na preiskavo. Obenem vas prosimo, da na preglede in preiskave prihajate zdravi, brez znakov respiratornih okužb (kašelj, vročina, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah). Na naročeni termin pridite ob točno določeni uri, spremljevalcem pa vstop v tem času ni dovoljen.

Paciente prosimo, da se ob prihodu držite navodil in upoštevate nasvete zaposlenih.

Prijazen pozdrav,

kolektiv ambulante Medi Cons

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×